DARUJTE NÁM PROSIM 2% 

Vďaka Vám môžme aj tento rok pomáhať!!!
Spustiť naše ďalšie projekty, viac zachraňovať!
ĎAKUJEME VŠETKÝM KTORÍ SA ROZHODNÚ NÁM DAROVAŤ 2% DANÍ

Zasa je tu čas, kedy sa ako zamestnanci, fyzické osoby (živnostníci) a právnické osoby (firmy) rozhodujete komu poukážete svoje 2% daň z príjmu.
Môžete sa rozhodnúť slobodne.. či ich necháte štátu v pokladnici alebo podporíte neziskovú organizáciu OZ Sofik krajší život pre mačky ❤ 

✔️15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

✔️31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

✔️ potrebujete ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie potvrdenia o zaplatení daňe zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité!!! nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2 %..
Potvrdenie a zaplatení dane spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní 2% je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 30. apríla 2019.

Naše náležitosti potrebné uviesť do tlačiva:

Názov: OZ Sofik Krajší život pre mačky
Forma: občianske združenie
IČO: 50649990
Sídlo: Sovietskej Armády 402
Selice 92572 

Číslo nášho transparentneho účtu :
SK1609000000005127590629
GIBASKBX 


ĎAKUJEME ZA MICUŠKY !


⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
P O Z O R! POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV NESMIE BYŤ TLAČIVO OD ZAMESTNÁVATEĽA, ALE TO TLAČIVO KTORÉ MÁME NA WEB STRÁNKE ‼️‼️‼️
KDO BUDE CHCET POSLAT ..NAPIŠTE


✔️vyhlásenie o poukázaní 2% 


✔️potvrdenie o zaplatení dane