Hospodarenie OZ 2017/2018

Odkaz na album s fakturami a platbami :


Odkaz na náš transparentný učet u SLSP :


PODAKOVANIE od nás pre Vás 

S uctou a pokorou ,za každý jeden prispevok či je finanční, materiálný či psychický Vám s celého srdca DAKUJEME dakujeme,že nám pomahate pomahat,,lebo bez Vas by to neišlo... Vy jste součástou VÁŠHO/NÁŠHO OZ Sofik DAKUJEME 

v odkaze je fotoalbum s podakovaním od nás pre Vás